ВАКАНСИИ

Откликнуться на вакансию:

АKYШEPKA, Пльзенский край

Кому: Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú.

Ваши контактные данные:
Ваше сообщение:
Другие вложения:
Добавьте вложение (резюме, портфолио, др.)
*только форматы JPG, PNG, PDF, DOCX, XLSX (ограничение 5 MB)
Согласие на обработку персональных данных:
При проведении отбора на данную рабочую позицию фирма Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у., ОГРН: 08160902, ул. Нерудова, 25, 301 00 г. Пльзень, будет обрабатывать персональные данные, предоставленные вами (или полученные из открытых источников), в соответствии с общим регламентом о защите персональных данных (ЕС) 2016/679. Обработка персональных данных будет проводиться фирмой Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у., ОГРН: 08160902, ул. Нерудова, 25, 301 00 г. Пльзень посредством электронных систем.
Отправляя отклик вы соглашаетесь с условиями предоставления услуг.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
«Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.»

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 «Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.», ОГРН: 08160902, ул. Нерудова, 25, 330 01 г. Пльзень, организация зарегистрирована в реестре Краевого суда г. Пльзень, раздел U, дело № 162 («ЦЧР»), издает настоящие Условия предоставления услуг для пользователей («Условия предоставления услуг»), регулирующие правила использования электронных систем ЦЧР пользователями и предоставление им взаимосвязанных услуг.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Услугу предоставляет «Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.» посредством веб-сайта, на котором работодатели, посредники и другие лица могут опубликовывать свои вакансии, а пользователи могут на такие вакансии реагировать.

2.2 Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края предоставляет данную услугу бесплатно, если в настоящих Условиях предоставления услуг не определено иначе.

3. ОТВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1 Пользователи, которых заинтересовала опубликованная вакансия, подтверждают свою заинтересованность посредством бланка, размещенного на веб-сайте, в котором заполняют достоверные сведения. Для того чтобы ответ на опубликованную вакансию был доставлен автору объявления, пользователь должен правильно указать адрес своей электронной почты, номер телефона, фамилию и имя. Все услуги предоставляются бесплатно.

3.2 После того, как пользователь введет все достоверные сведения в своем ответе, он будет зарегистрирован на сайте.

3.3 Пользователь может в любой момент отменить свою регистрацию, отправив соответствующее заявление по адресу: info@clz-pk.cz.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящие Условия предоставления услуг вступают в действие и силу с 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů RU

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů RU

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.