ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА

ИНЖЕНЕР ПО ДИЗАЙН, област Пилзен

35 000 – 50 000 Kč
Добавено: 24/8/2020

Информация за позицията

Просперираща компания и атрактивен работодател, който е на пазара от 2007 г., надгражда опита и традициите на оригиналната германска компания от 1951 г. Това е екип от професионалисти, предоставящи услуги в разработването на софтуер, но също така и в областта на механичното и електрическото строителство, PLC програмирането и ITS услугите. Търсят колега, който харесва тиха работа в по-малки екипи.

Машинно конструиране – разработване на цели проекти, както и конкретни задачи от изработване на конструктивен дизайн, проучване на технологичността до детайлно 3D конструиране и цялостна разработка на документация.

ИТ инженерно проектиране и разработване на SW – ИТ специалистите работят по проекти в областта на автоматизацията. Тези проекти включват програмиране на устройства, събиране на данни, визуализация и отчитане.

Какво предлагаме?

 • гъвкаво работно време 38,5 часа седмично
 • тиха работна среда
 • 25 дни почивка
 • езикови курсове директно на работното място и безплатно
 • домашен офис
 • ваучери за храна
 • вноска за пенсионно осигуряване
 • годишнина за работеща годишнина

Какво очакваме?

 • cредно училище / университетско техническо образование
 • познания за Cisco CCNA (TCP / IP, VPN, LAN, DSL, NAT, защитна стена)
 • познаване на линейни диаграми (CAD)
 • отлично ниво на английски или немски език
 • желание за пътуване по света

Какво ви очаква?

 • прилагайте машини по цялата производствена линия
 • внедряване на протоколи за машинна комуникация чрез VPN, тук ще играят роля сигурността, осъществимостта и заявката на клиента
 • поддържайте контакт с клиенти от цял ​​свят
 • създаване на проектна документация

ПРОДУКТОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ОБЛАСТ ПИЛЗЕН

1. ВСТЪПИТЕЛНА КЛАУЗА

1.1 Организацията Център за човешки ресурси, обл. Пилзен, ЕИК: 08160902, ул. „Нерудова“ 25, 330 01 Пилзен, записан в регистъра, воден от Окръжен съд гр. Пилзен в отделение U, карта 162, (ЦЧР) издава настоящите Продуктови условия за потребители (Продуктови условия), които регламентират условията за използването на електронната система на ЦЧР и свързаните с тях услуги за потребителите.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

2.1 Услугата се предоставя от организацията Център за човешки ресурси област Пилзен с посредничеството на съответните интернет страници, чрез които работодателите, посредниците и други лица могат да публикуват своите предложения за работа и потребителите имат възможност да кандидатстват по отделните предложения.

2.2 Услугата се предоставя от страна на организацията Център за човешки ресурси област Пилзен безплатно, ако тези продуктови условия не посочат изрично нещо различно.

3. ПОТРЕБИТЕЛСКА КАНДИДАТУРА

3.1 Потребителите, които проявяват интерес към някое предложение за работа, могат да потвърдят това чрез формуляра, достъпен на тези интернет страници, като попълват достоверни и правилно изписани данни за себе си. Правилното въвеждане на имейл адресите, телефонния номер, името и фамилията на потребителя е задължително за успешното изпращане на кандидатура по публикуваната обява за работа. Тези услуги са безплатни.

3.2 Успешното попълване на кандидатурата от потребителя води до създаването на регистриран потребител.

3.3 Потребителят има възможност да прекрати регистрацията си по всяко време безплатно чрез заявление на имейл info@clz-pk.cz.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

4.1 Настоящите Продуктови условия са валидни и влизат в сила от 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů BG

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů BG

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.