ВАКАНСИИ

СBAPШИK — CO2, MIG, Пльзенский край

 • Пльзенский край
 • основная работа
33 000 — 40 000 Kč
Добавлено: 24/7/2020

Информация о позиции

Нашему клиенту, стабильной иностранной компании, мы немедленно ищем сварщиков.

Что мы предлагаем?

 • привлекательная финансовая оценка
 • 5 недель отпуска
 • транспортные расходы
 • взнос по пенсионному страхованию
 • общественное питание

Чего мы ждем?

 • SOU / SŠ в области сварщика
 • опыт работы 2-3 года сварщиком СО2
 • действующий сертификат сварки (испытания на выбросы CO2 в ЕС согласно EN 9606-1)
 • Карточка ВЗВ, переплетчик и крановщик преимущество
 • индивидуальная работа по чертежной документации
 • соблюдение технологической дисциплины
 • соответствие требованиям TPM

Что тебя ждет?

 • трудоустройство в перспективной компании
 • полный рабочий день
 • хорошая рабочая среда

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
«Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.»

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 «Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.», ОГРН: 08160902, ул. Нерудова, 25, 330 01 г. Пльзень, организация зарегистрирована в реестре Краевого суда г. Пльзень, раздел U, дело № 162 («ЦЧР»), издает настоящие Условия предоставления услуг для пользователей («Условия предоставления услуг»), регулирующие правила использования электронных систем ЦЧР пользователями и предоставление им взаимосвязанных услуг.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Услугу предоставляет «Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края з. у.» посредством веб-сайта, на котором работодатели, посредники и другие лица могут опубликовывать свои вакансии, а пользователи могут на такие вакансии реагировать.

2.2 Центр человеческих ресурсов Пльзеньского края предоставляет данную услугу бесплатно, если в настоящих Условиях предоставления услуг не определено иначе.

3. ОТВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1 Пользователи, которых заинтересовала опубликованная вакансия, подтверждают свою заинтересованность посредством бланка, размещенного на веб-сайте, в котором заполняют достоверные сведения. Для того чтобы ответ на опубликованную вакансию был доставлен автору объявления, пользователь должен правильно указать адрес своей электронной почты, номер телефона, фамилию и имя. Все услуги предоставляются бесплатно.

3.2 После того, как пользователь введет все достоверные сведения в своем ответе, он будет зарегистрирован на сайте.

3.3 Пользователь может в любой момент отменить свою регистрацию, отправив соответствующее заявление по адресу: info@clz-pk.cz.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящие Условия предоставления услуг вступают в действие и силу с 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů RU

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů RU

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.