Principles of personal data protection

BASIC PROVISIONS

I. The administrator of personal data according to Art. 4 point 7 of the European Parliament and Council (EU)regulation 2016/679 about protection of natural persons regarding processing of personal data and about the free movement of such data (hereinafter “GDPR”), is The Center of Human Resources of Pilsen Region z.ú., CIN: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, entered in the register kept by the Regional Court in Plzeň, Section U, Amendment 162, ( hereinafter referred to as the “administrator”)
II. Contact information of the administrator is the following:

 • address: Nerudova 25, 330 01 Plzeň
 • e-mail: info@clz-pk.cz
 • phone: +420 727 835 042, +420 702 293 162


III. Personal data within the meaning of European Parliament and Council regulation (EU) 2016/6792016/679 on the protection of natural persons regarding processing of personal data and about free movement of such data and abolishing the Directive 95/46 / EC (“GDPR”) means all information about an identified or identifiable natural person.

SOURCES AND PURPOSE OF PERSONAL DATA PROCESSING

I. The administrator processes the personal data that you have provided for him or the personal data that the administrator has obtained on the basis of the fulfillment of your order.
II. The administrator processes your identification and contact data and the data necessary for the contract fulfilment
III. The administrator processes personal data on the basis of a legal reason or legitimate interest, the aim of which is the fulfilment of the contract.II.
IV. A legal reason for processing personal data is

 • performance of the contract between you and the administrator regarding to Article 6, paragraph 1, letter b) GDPR,
 • the legitimate interest of the administrator in providing direct marketing (in particular for sending commercial notifications and newsletters) regarding Article 6 (1) (a) f) GDPR,
 • Your consent to processing data  for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending commercial notifications and newsletters) according to article 6  paragraph 1 letter a) of GDPR in conjunction with § 7 paragraph 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services in case that no goods or services have been ordered.


V. The purpose of processing personal data is

 • processing your message, which you sent via the contact form on the website. For successful sending, we require this personal data (name, email, or contact).
 • processing your order and exerting the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when ordering, personal data are required, which are necessary for successful processing of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfiling of the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or perform it.
 • sending commercial messages and doing other marketing activities.
DATA RETENTION PERIODS

I. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I. The administrator stores personal data:

 • for the time necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator and to assert claims from these contractual relationships
 • for the period until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked, for a maximum of 5 years, if the personal data are processed on the basis of the consent.


II. The administrator does not intend to transfer personal data to a third country (to a non-EU country) or to an international organization.

USING COOKIES

I. In accordance with the law, our website stores files on your device, generally called cookies. Cookies are small data files that allow the websites you visit to remember your activity and the settings you have done on them, so you do not have to enter these data repeatedly. Cookies are not dangerous, but they are important for the protection of privacy. Cookies cannot be used to identify visitors to the site or to misuse login details.

II. We also use third party cookies to analyse the number of visits (eg Google Analytics). These cookies are managed by third parties and we do not have access to read or write this data.

III. We also use cookies to display advertisements – cookies enable better targeting of advertisements for users and visitors by personalizing their content so that the customer receives advertisements for products or services that are relevant to him and he showed potential interest in them in the past. For this type of advertising, we use or may use the services below, where users are segmented based on common features. It is not possible to associate this data with a specific person.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). More infromation HERE
 • Google (AdSense, AdWords) More infromation HERE
 • Facebook (Facebook Pixel). More infromation HERE


Most browsers automatically accept cookies, unless your browser is set differently. By using our website, you agree to the storage of cookies. You can restrict or block the use of cookies at any time in the settings of your web browser.

YOUR RIGHTS

I. Under the conditions set out in the GDPR, you have

 • the right of access to your personal data according to Article 15 of the GDPR,
 • the right to correct personal data according to Article 16 of the GDPR, or restrictions on processing according to Article 18 of the GDPR.
 • the right to delete your personal data according to Article 17 of the GDPR
 • the right to object to the processing according to Article 21 of the GDPR
 • the right to data portability according to Article 20 of the GDPR.
 • the right to withdraw consent to processing either in writing or electronically to the administrator’s address or email.


II. You also have the right to make a complaint at the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

CONDITIONS FOR SECURING PERSONAL DATA

I. The administrator declares that he has received all appropriate technical and organizational measures to secure personal data.
II. The administrator has taken technical measures to secure data repositories and personal data repositories in paper form.
III. The administrator declares that only the persons authorized by him have access to personal data.

FINAL PROVISIONS

I. The administrator is entitled to change these conditions. He will publish a new version of the terms of personal data protection on his website.

These conditions take effect from April 1, 2020.

PRODUCT CONDITIONS:
CENTRE OF HUMAN RESOURCES OF PILSEN REGION z.ú. FOR USERS

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1 Company of Centre of Human resources of Pilsen Region z.ú., CIN : 08160902, Nerudova 25, 330 01 Pilsen, listed in the register kept by the regional court in Pilsen, department U, amendment 162 („CLZ“), issues these Product conditions for Users („Product conditions“), which adjust the conditions of using the Electronic systems CLZ and related Services to the User.

2. DESCRIBING THE SERVICE

2.1 The service is provided by the company Centre of the Human Resources of the Pilsen region, z.ú. by means of particular internet website by means of which the Employers, Intermediaries and other persons can publish their job offers and the Users are able to react to the individual job offers.

2.2 The service is provided by the company Centre of Human Resources of Pilsen Region z.ú. for free, if not stated otherwise by the Product conditions.

3. REPLY OF A USER

3.1 Users that are interested in a published job offer may confirm their interest by means of the form available at this website, by filling true and faultless data about their person. Correct inserting of their e-mail address, phone number, user name and surname is necessary for successful delivery of the answer to a published job offer. These services are free.

3.2 The User is subsequently registered by successfully completed reply of a User.

3.3 The User can then cancel his or her registration at any time and for free by means of the request sent by E-mail to the address info@clz-pk.cz.

4. FINAL PROVISIONS

4.1 These product conditions are valid and effective from 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů EN

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů EN

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.