About us

Who are we and our mission

We are a non-profit organization founded by the Pilsen Region and the Regional Chamber of Commerce of the Pilsen Region in order to stabilize the employment in the region.

The priority of the Human Resources Center in the Pilsen Region is to stabilize the labor market by means of qualified employees and their families, in connection with clear and long-term personnel visions of the employers. The path towards these goals leads through quality and well-motivated candidates interested in long-term work, where the only motive is not the amount of earnings on the part of the employee and maximizing the employer’s profit. Mutual trust, our commitment, services provided even after the employee starts a new job and experience are then a common guarantee of a good result.

Beginnings are never easy, but it is necessary to start somewhere. That is why we are here for you to have the easiest possible start.

Objectives and focus

  • Coverage of personnel needs of regional organizations
  • Activities in the HR area of private companies throughout the Czech Republic
  • Personal full servis for candidates and their families
  • Counselling
  • Participation in increasing education and awareness
  • Relocation of the workforce
  • Family support
  • Cooperation on human resources development
  • Mapping labor market needs
  • Development and popularization of the region

Our values

Integrity,
honesty, fairness, respect.
Principle of equality, safety, mutual respect, trust and discretion.
Right for information, free decision-making and own choice.
Open communication.
Long-term satisfied employer, employee and his family.

Administrative bodies

Board of directors:

BD member: Mgr. Ing. Pavel Karpíšek
BD member: Ivo Grüner
BD member: Mgr. Ivana Bartošová

Supervisory board:

Head of SB: Ing. Jan Přibáň
SB member: Mgr. Radka Trylčová
SB member: Petr Chvojka

PRODUCT CONDITIONS:
CENTRE OF HUMAN RESOURCES OF PILSEN REGION z.ú. FOR USERS

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1 Company of Centre of Human resources of Pilsen Region z.ú., CIN : 08160902, Nerudova 25, 330 01 Pilsen, listed in the register kept by the regional court in Pilsen, department U, amendment 162 („CLZ“), issues these Product conditions for Users („Product conditions“), which adjust the conditions of using the Electronic systems CLZ and related Services to the User.

2. DESCRIBING THE SERVICE

2.1 The service is provided by the company Centre of the Human Resources of the Pilsen region, z.ú. by means of particular internet website by means of which the Employers, Intermediaries and other persons can publish their job offers and the Users are able to react to the individual job offers.

2.2 The service is provided by the company Centre of Human Resources of Pilsen Region z.ú. for free, if not stated otherwise by the Product conditions.

3. REPLY OF A USER

3.1 Users that are interested in a published job offer may confirm their interest by means of the form available at this website, by filling true and faultless data about their person. Correct inserting of their e-mail address, phone number, user name and surname is necessary for successful delivery of the answer to a published job offer. These services are free.

3.2 The User is subsequently registered by successfully completed reply of a User.

3.3 The User can then cancel his or her registration at any time and for free by means of the request sent by E-mail to the address info@clz-pk.cz.

4. FINAL PROVISIONS

4.1 These product conditions are valid and effective from 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů EN

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů EN

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.