Aktuality

Krajské nemocnice podporují Ukrajinu

Nemocnice Plzeňského kraje připravují od počátku ruské vojenské agrese na Ukrajinu pomoc svým ukrajinským zaměstnancům, jejich rodinám a rovněž této napadené přátelské zemi. Vedení nemocnic se postupně sešlo s většinou zaměstnanců z Ukrajiny a v případě konkrétních požadavků hledá řešení, jak nejlépe vyhovět. Nemocnice rovněž spolupracují s radnicemi sídelních měst a Plzeňským krajem.

„Část našich ukrajinských zaměstnanců zde žije již dlouhá léta i se svojí rodinou. A jiní jsou zde krátce, přijeli zatím sami a nejbližší příbuzné mají na Ukrajině. Všech se ale válečný konflikt dotýká a vlastně i naší země a nás samotných. Průběžně se proto s ukrajinskými kolegy scházíme, zjišťujeme jejich potřeby a nabízíme běžnou i individuální pomoc,“ říká člen managementu krajských nemocnic Jaroslav Šíma.

Z ukrajinských zaměstnanců se zatím rozhodli vrátit zpět do vlasti a pomáhat svým blízkým a krajanům přímo v místě konfliktu tři zaměstnanci. Další to zvažují. Dostat své blízké do Čech se snaží také zatím jednotky pracovníků. Někteří jejich blízcí už překročili ukrajinsko-slovenské hranice. Někteří cestu ještě zvažují. „Všichni ukrajinští kolegové mají i nadále možnost kdykoli kontaktovat vedení své nemocnice a jejich situaci a potřeby dál konzultovat,“ doplnil Šíma. 

V nemocnicích Plzeňského kraje přejeme všem našim ukrajinským kolegům a přátelům, aby jejich vlast a jejich rodiny žily v míru. Sláva Ukrajině!  

.

Běžná pomoc nemocnic Plzeňského kraje

  • Zaměstnance, kteří se rozhodnou vrátit na Ukrajinu, vybaví nemocnice zdravotnickým materiálem a potřebami, které budou v zemi aktuálně potřebné (oblečení, spacáky, hygienické potřeby aj.).
  • Zaměstnancům, kteří chtějí dostat svoji rodinu do Čech, pomůže nemocnice s dopravou, administrací přihlášení a nalezením ubytování (zpravidla ve spolupráci s městy).
  • Nemocnice vytvářejí seznam pracovních míst vhodných pro zájemce z řad ukrajinských občanů – primárně je nabídnou příbuzným svých zaměstnanců, následně dalším.
  • V případě, že bude potřeba a vyzve k tomu Český červený kříž, jsou nemocnice připraveny poskytnout na Ukrajinu krev či plazmu.
  • V případě, že bude potřeba a vyzve k tomu Ministerstvo zdravotnictví ČR, jsou nemocnice připraveny poskytnout na Ukrajinu část zásob zdravotnického materiálu a léčiv.
  • Nemocnice se připravují poskytnout ambulantní i lůžkovou péči ukrajinským pacientům.
  • Nemocnice podporují a samy se zapojují včetně zaměstnanců do sbírek a humanitární pomoci – finanční i materiální.

Doporučené lokální kontakty a projekty pro pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům v ČR

 Informace pro ukrajinské občany

https://www.nemocnicepk.cz/krajske-nemocnice-podporuji-ukrajinu/?fbclid=IwAR2dhCekpYlR_nXOzHLIbcVrm-qkL-JULo9Elp6TEGVAUMLZfkPLKA5tACQ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:
CENTRUM LIDSKÝCH ZDROJŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE z.ú. PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 162 („CLZ“), vydává tyto Produktové podmínky pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů CLZ a souvisejících Služeb Uživateli.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. prostřednictvím příslušných internetových stránek, pomocí nichž mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat.

2.2 Služba je poskytována ze strany společnostiCentrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

3. ODPOVĚĎ UŽIVATELE

3.1 Uživatelé, kteří mají zájem o nabízenou pracovní nabídku,mohou svůj zájem potvrdit prostřednictvím formuláře dostupného v rámci těchto internetových stránek, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy, telefonního čísla, jména a příjmení uživatele je nezbytné pro zdárné doručení odpovědi na inzerovanou pracovní nabídku. Tyto služby jsou bezplatné.

3.2 Zdárně dokončenou odpovědí Uživatele dochází k vytvoření zaregistrování Uživatele.

3.3 Uživatel může svoji registraci kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím žádosti zaslané E-mailem na adresu info@clz-pk.cz.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.