O nás

Kdo jsme a naše poslání

Jsme nezisková organizace založená Plzeňským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje,
za účelem stabilizace zaměstnanosti v regionu.

Prioritou Centra lidských zdrojů PK je stabilizace trhu práce prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců a jejich rodin, a to v návaznosti na jasné a dlouhodobé personální vize zaměstnavatelů. Cesta k těmto cílům vede přes kvalitní a dobře motivované uchazeče ze zájmem o dlouhodobé pracovní úvazky, kde není jediným motivem výše výdělku na straně zaměstnance a maximalizace zisku zaměstnavatele. Vzájemná důvěra, naše nasazení, služby poskytované i po nástupu zaměstnance a zkušenosti jsou pak společným garantem dobrého výsledku.

Začátky nejsou nikdy lehké, ale někde se začít musí. Právě proto jsme zde pro Vás, abyste měli co nejjednodušší začátek.

Cíle a zaměření

  • Pokrytí personálních potřeb krajských organizací
  • Činnost v personálním prostoru privátních firem celé ČR
  • Personální full servis pro uchazeče a jejich rodiny
  • Poradenství
  • Podílení se na zvyšování vzdělanosti a osvěty
  • Relokace pracovních sil
  • Podpora rodiny
  • Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
  • Mapování potřeb pracovního trhu
  • Rozvoj a popularizace regionu

Naše hodnoty

Integrita,
čestnost, poctivost a úcta.
Princip rovnosti, bezpečí, vzájemného respektu, důvěry a diskrétnosti.
Právo na informace, svobodné rozhodování a vlastní volbu.
Otevřená komunikace.
Dlouhodobě spokojený zaměstnavatel, zaměstnanec a jeho rodina.

Správní orgány

Správní rada:

Předseda SR: JUDr. Marcela Krejsová
Člen SR: Petr Chvojka
Člen SR: Rudolf Špoták

Dozorčí rada:

Předseda DR: Ing. Jan Přibáň, MBA
Člen DR: Mgr. Radka Trylčová
Člen DR: Jiří Uhlík, MBA

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:
CENTRUM LIDSKÝCH ZDROJŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE z.ú. PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 162 („CLZ“), vydává tyto Produktové podmínky pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů CLZ a souvisejících Služeb Uživateli.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. prostřednictvím příslušných internetových stránek, pomocí nichž mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat.

2.2 Služba je poskytována ze strany společnostiCentrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

3. ODPOVĚĎ UŽIVATELE

3.1 Uživatelé, kteří mají zájem o nabízenou pracovní nabídku,mohou svůj zájem potvrdit prostřednictvím formuláře dostupného v rámci těchto internetových stránek, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy, telefonního čísla, jména a příjmení uživatele je nezbytné pro zdárné doručení odpovědi na inzerovanou pracovní nabídku. Tyto služby jsou bezplatné.

3.2 Zdárně dokončenou odpovědí Uživatele dochází k vytvoření zaregistrování Uživatele.

3.3 Uživatel může svoji registraci kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím žádosti zaslané E-mailem na adresu info@clz-pk.cz.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.