Služby

Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje zajišťuje personální a další služby s vizí dlouhodobě spokojených zaměstnavatelů a zaměstnanců. Poskytované služby jsou komplexní a mají charakter neziskového
nastavení naší společnosti.

S čím Vám pomůžeme?

 • Nalezení vhodného kandidáta/obsazení volného pracovního místa
 • Vstupní školení pro nové zaměstnance a orientace v regionu pro cizince
 • Tlumočení na úřadech
 • Pomoc při hledání ubytování pro zaměstnance a jejich rodin
 • Zajištění základní lékařské péče, MŠ, ZŠ, SOU a SŠ
 • Zprostředkování vhodného jazykového kurzu
 • Doprovody na úřady, pomoc s vyplňováním formulářů na úřadech, školách, u lékařů
 • Slučování rodin

Sociální oblast

 • Pomoc firmám s nalezením vhodných uchazečů
 • Pomoc s ubytováním uchazečů
 • Pomoc při slučování rodiny (nalezení vhodného zaměstnání, odpovídající ubytování pro rodinu)
 • Pomoc při zajištění základní lékařské péče, základní školy, mateřské školy apod.
 • Pomoc při orientaci v důchodovém a zdravotním pojištění

Právní a legislativní oblast

 • Pomoc se získáním povolení k pobytu pro cizince a jejich rodiny
 • Pomoc se získáním pracovního povolení
 • Poradenství u pracovních nebo nájemních smluv
 • Pomoc při řešení problémů v zaměstnání
 • Poradenství při řešení osobních situací (dluhy, rozvody, soudy apod.)

Jazykové a vzdělávací oblasti

 • Pomoc s jazykovou bariérou při jednání s úřady
 • Pomoc při vyplňování formulářů
 • Doprovody při jednání s úřady, lékaři, školkami, školami, potenciálním zaměstnavatelem, zaměstnavatelem apod.
 • Pomoc při nostrifikaci diplomů a ostatních vzdělávacích dokumentů
 • Pomoc s nalezením jazykových kurzů
 • Vzdělávací semináře pro ZŠ, SŠ, praxe studentů SŠ a VŠ

Informační oblast

 • Poskytování základních informací o prostředí
 • Poskytování informací o Plzeňském kraji, potenciálních zaměstnavatelích a poptávaných pracovních pozicích
 • Poskytování informací o možnostech bydlení, dopravě, jízdném, poplatcích apod.
 • Poskytování informací o volnočasových aktivitách

Komu jsou služby určeny?

1) zaměstnavatelům

 • Výrobním, obchodním, logistickým firmám, či společnostem poskytujícím služby, zdravotní nebo sociální péči nabízíme možnost spolupráce.
 • Na základě požadavků vyhledáme vhodného uchazeče v daném regionu či ze zahraničí.
 • Můžeme vám pomoci a podpořit vás při adaptaci vašich zaměstnanců při relokaci z jiného regionu České republiky nebo ze zahraničí.
 • Zajistíme pro vaše zahraniční pracovníky sloučení rodiny.
 • Pomůžeme vám s adekvátním ubytováním celých rodin.
 • Nabízíme pomoc se zajištěním jazykových kurzů, vzdělání pro děti vašich zahraničních pracovníků.
 • Jsme tu pro vás a pomůžeme vám stabilizovat zaměstnanost vaší firmy a tím i regionu.

2) uchazečům

 • Na základě požadavků uchazeče vyhledáme vhodného zaměstnavatele a odpovídající pracovní pozici.
 • Pomůžeme Vám s adaptací v novém prostředí.
 • Zajistíme pro vás sloučení rodiny s cílem plnohodnotného fungování rodiny.
 • Pomůžeme vám s adekvátním ubytováním celých rodin.
 • Nabízíme pomoc se zajištěním jazykových kurzů, vzdělání pro vás a vaše děti.
 • Jsme tu pro vás a pomůžeme vám rychle se zorientovat a adaptovat.

Pomáháme:

 • Občanům ČR
 • Státním příslušníkům zemí EU
 • Státním příslušníkům třetích zemí (tj. mimo země EU)
 • Mající povolení k trvalému pobytu (TP)
 • Mající povolení k dlouhodobému pobytu (DP) za účelem sloučení rodiny s cizinci majícími TP nebo DP
 • Mající dlouhodobé vízum
 • Mající modrou kartu
 • Mající zaměstnaneckou kartu
 • Nemající ani TP ani DP, ale se zájmem o práci v ČR

Potřebujete se na něco zeptat?
Ozvěte se nám.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:
CENTRUM LIDSKÝCH ZDROJŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE z.ú. PRO UŽIVATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 162 („CLZ“), vydává tyto Produktové podmínky pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů CLZ a souvisejících Služeb Uživateli.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. prostřednictvím příslušných internetových stránek, pomocí nichž mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat.

2.2 Služba je poskytována ze strany společnostiCentrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú. zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

3. ODPOVĚĎ UŽIVATELE

3.1 Uživatelé, kteří mají zájem o nabízenou pracovní nabídku,mohou svůj zájem potvrdit prostřednictvím formuláře dostupného v rámci těchto internetových stránek, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy, telefonního čísla, jména a příjmení uživatele je nezbytné pro zdárné doručení odpovědi na inzerovanou pracovní nabídku. Tyto služby jsou bezplatné.

3.2 Zdárně dokončenou odpovědí Uživatele dochází k vytvoření zaregistrování Uživatele.

3.3 Uživatel může svoji registraci kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím žádosti zaslané E-mailem na adresu info@clz-pk.cz.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.