Despre noi

Cine suntem și misiunea noastră

Suntem o organizație non-profit fondată de Regiunea Plzeň și Camera Regională de Comerț din Regiunea Plzeň, în scopul de a stabiliza ocuparea forței de muncă în regiune.

Prioritatea Centrului de resurse umane PK o constituie stabilizarea pieței muncii prin intermediul unor angajați calificați și al familiilor acestora, în asociere cu viziunea clară și pe termen lung a angajatorilor în domeniu ocupări forței de muncă. Calea către aceste obiective duce prin calitatea și motivarea candidaților de calitate, interesați de un loc de muncă pe termen lung, când câștigurile angajatului și maximizarea profitului angajatorului nu reprezintă singurul motiv. Încrederea reciprocă, implicarea noastră, serviciile oferite chiar și după angajare, dar și experiența noastră, reprezintă o garanție a unor rezultate de excepție.

Un început nu este niciodată, dar undeva trebuie să înceapă. Tocmai de aceea, suntem aici pentru ca dvs. că aveți un început cât mai simplu.

Obiective și orientări

  • Acoperirea nevoilor de personal ale organizațiilor regionale
  • Activitate în domeniul personalului pentru firmele private din Cehia
  • Servicii complete profesionale pentru candidați și familiile acestora
  • Consultanță
  • Contribuție la creșterea nivelului de formare și instruire
  • Relocarea forței de muncă
  • Suport pentru familie
  • Colaborare la dezvoltarea resurselor umane
  • Monitorizarea nevoilor pieței forței de muncă
  • Dezvoltarea și popularizării regiunii

Valorile noastre

Integritate,
onestitate, seriozitate și respect.
Principiul egalității, securității, respectului reciproc, încrederii și discreției.
Dreptul la informație, decizie liberă și alegere individuală proprie.
Comunicare deschisă.
Satisfacție pe termen lung a angajatorului, angajatului și a familiei acestuia.

Organisme administrative

Consiliul de administrație:

Membru CA: Mgr. Ing. Pavel Karpíšek
Membru CA: Ivo Grüner
Membru CA: Mgr. Ivana Bartošová

Consiliul de supraveghere:

Președinte CS: Ing. Jan Přibáň
Membru CS: Mgr. Radka Trylčová
Membru CS: Petr Chvojka

TERMENI ȘI CONDIȚII:
CENTRUL DE RESURSE UMANE DIN REGIUNEA PLZEN, institut înregistrat PENTRU UTILIZATORI

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Centrul de resurse umane din Regiunea Plzeň, institut înregistrat, NI: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, înregistrat în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Plzen, secțiunea U, dosar 162 („CLZ“), publică acești Termeni și condiții pentru Utilizatori (în continuare TC) care reglementează condițiile de utilizare a Sistemelor electronice CLZ și a serviciilor conexe pentru utilizatori.

2. DESCRIEREA SERVICIULUI

2.1 Serviciul este furnizat de Centrul de resurse umane din Regiunea Plzeň i.i. prin intermediul site-urilor web corespunzătoare, prin intermediul cărora Angajatorii, Intermediari și alte persoane își pot publica ofertele de muncă și Utilizatorii pot răspunde la ofertele individuale de muncă.

2.2 Serviciul este furnizat gratuit de către Centrul de resurse umane din Regiunea Plzeň i.i., dacă în TC nu se sepcifică altfel.

3. RĂSPUNSUL UTILIZATORULUI

3.1 Utilizatorii care sunt interesați de o ofertă de muncă publicată își pot confirma interesul folosind formularul disponibil pe acest site web, prin completarea de informații veridice și corecte despre ei înșiși. Introducerea corectă a adresei de e-mail a utilizatorului, a numărului de telefon, prenumelui și numelui este esențială pentru trimiterea cu succes a răspunsului la oferta de muncă publicată. Aceste servicii sunt gratuite.

3.2 Finalizarea cu succes a răspunsului Utilizatorului duce la înregistrarea Utilizatorului în cauză.

3.3 Utilizatorul poate oricând să își șteargă înregistrarea prin trimiterea unei cereri prin e-mail la adresa info@clz-pk.cz.

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1 Acești TC intră în vigoare și produc efecte începând cu data de 1. 4. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů RO

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi společnost Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň, poskytla služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce.

Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci. Za tímto účelem společnost posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním).

Souhlas se zpracováním osobních údajů RO

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú., IČO: 08160902, Nerudova 25, 330 01 Plzeň.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.